Chính sách bảo hành

Ngày đăng: 10/04/2020 07:56 AM

                    Nhà cung cấp hỗ trợ bảo hành tất cả các sản phẩm bán ra ( Trừ các mặt hàng không thuộc danh mục có bảo hành) theo quy định bảo hành của Hãng hoặc bảo hành đại lý ( nếu có ) . Thời gian bảo hành phụ thuộc vào từng sản phẩm cụ thể. Nhà cung cấp từ chối bảo hành nếu sản phẩm không thuộc những trường hợp được bảo hành theo quy định  hoặc lỗi do người sử dụng không đúng hướng dẫn của sản phẩm, hao mòn tự nhiên trong quá trình vận hành sử dụng.

    Hotline
    Hotline