Chính sách giao hàng

Ngày đăng: 11/01/2021 03:54 PM

                  Chúng tôi sẽ tiến hành giao hàng trong vòng 1- 3 ngày tính từ lúc xác nhận đơn đặt hàng của quý khách, trường hợp hết hàng hoặc hàng thuộc danh mục phải nhập khẩu, sản xuất thì chúng tôi sẽ có thông báo trước cho quý khách hàng để tiện sắp xếp , chủ động kế hoạch làm việc của mình. Nhà cung cấp chịu chi phí giao hàng, trường hợp có phát sinh chi phí ngoài đơn đặt hàng chúng tôi sẽ chủ động làm việc với khách hàng để có hướng xử lý một cách linh hoạt cho cả 2 bên.

    Hotline
    Hotline