Chính sách đổi - trả hàng

Ngày đăng: 10/04/2020 07:56 AM

                Khách hàng có quyền đổi - trả hàng trong các trường hợp : Sản phẩm không đúng chất lượng như đã thoả thuận trong đơn hàng, sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất, sản phẩm bị lỗi trong quá trình vận chuyển của nhà cung cấp ( có xác nhận của đơn vị đối tác khi kiểm tra - nhận hàng ) , quá thời hạn giao hàng ( mà không có sự thống nhất từ trước ). Nhà cung cấp từ chối hỗ trợ nhận hàng đổi - trả lại nếu không thuộc các trường hợp đã nêu ở trên.

    Hotline
    Hotline